Accedeix a l'àrea reservada amb:

Veure tot

Competicions actives

Actualitzacions normatives


Comune di Diamante

Via Pietro Mancini, 10 Diamante (CS)
Tel. 0985.81398 - Fax. 0985.81021
Email: protocollodiamante@pec.it - PEC: tuttogare@pec.comune-diamante.it
TAULELL D'AJUDA
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Horaris d’assistència